image
องค์ประกอบของกระบวนการผลิต
High Configuration & Productivity of Factory
image

Guangdong Takstar Electronic Co. , Ltd ซึ่งเป็น บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์อะคูสติกที่มีชื่อเสียงทั่วโลกตั้งขึ้นในเขต Boluo เมือง Huizhou มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน (ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกติดกับฮ่องกงและมาเก๊า ใช้เวลาเดินทางโดยรถหนึ่งชั่วโมงไปยังเซินเจิ้น) ในปีพ. ศ. 2538 TAKSTAR ลงทุนหลายร้อยล้านหยวนเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยครอบคลุมมากกว่า 0.2 ล้านตารางเมตร พื้นที่โรงงานมีสำนักงาน, ส่วนการผลิต, อาคารคลังสินค้า, หอพักพนักงานและยังมีห้องจัดเลี้ยงที่มีความจุ 1,000 ที่นั่ง สนามบาสเกตบอล ศูนย์ความบันเทิงม้ลติฟังก์ชั่น

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd, a globally famous electro-acoustic product manufacturing enterprise was established in Boluo county, Huizhou city, Guangdong province of China (convenient traffic location adjacent to Hongkong and Macaw, one hour drive to Shenzhen) in 1995. TAKSTAR has invested hundreds of million RMB yuan to build a modern industrial factory  covering more than 0.2 million square meters. The factory area has offices, manufacture buildings, warehouses of finished product and accessory, staff dormitories and also has banquet hall with the capacity of 1,000 seats, basketball court, multi-function entertainment center.

image

ฐานการผลิต TAKSTAR มีกระบวนการผลิตดังนี้ ห้องปฏิบัติการส่วนกลาง, ห้อง B & K anechoic, เวิร์กช็อป SMT, เวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์ไร้สาย, เวิร์กช็อปไมโครโฟน, เวิร์กช็อปลำโพง, เวิร์กช็อปการหล่อโลหะ, เวิร์คช้อปการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ . ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตมากกว่า 10,000 ชิ้นและอุปกรณ์ทดสอบขั้นสูงมากกว่า 500 ชิ้น มีระบะการผลิตและควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง

TAKSTAR manufacturing base has processing, production and manufacturing capabilities: central laboratory, B&K anechoic chamber, SMT workshop, wireless electronic product workshop, condenser (professional) microphone workshop, microphone cartridge workshop, speaker cabinet workshop, metal diecast workshop, printing workshop and packaging workshop. There are more than 10000 advanced manufacturing equipments and automatic production equipments, over 500 advanced test equipments, modern ERP high production efficiency & quality control system to achieve quality product percentage and high production efficiency and automatic control and visual management.

image

Takstar มีพนักงานด้านเทคนิคมากกว่า 1,800 คนที่ให้บริการในส่วนต่าง ๆ และมีวิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 100 ท่าน ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงไมโครโฟน, หูฟัง, เครื่องขยายเสียง, แอพพลิเคชั่นและระบบเสียง รวมเป็น 5 ประเภท Takstar มีความสามารถในการผลิตต่อปีดังนี้ไมโครโฟน 2 ล้านตัว หูฟัง 2 ล้านเครื่อง เครื่องขยายเสียง 1 ล้านชุด แอพพลิเคชันแบบครบวงจร 0.3 ล้านชุดนอกจากนี้ยังมีตู้ลำโพงและเครื่องขยายกำลังจำนวนหมื่นชุด

Takstar has more than 1,800 technical employees  serving in each business field,  and more than 100 top R&D engineers.  The product range covers  various microphone, headphone, amplifier, integrated application and audio system, totally five sub-ranges. Takstar has the annual production capability:  2 million microphones, 2 million headphones, 1 million vocal amplifiers, 0.3 million sets of integrated applications and tens of thousands sets of speaker cabinets and power amplifiers.  

ระบบการจัดการคุณภาพ
image

Takstar ได้สร้างระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์แบบตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 เวอร์ชั่น 2008 มีพื้นที่ห้องปฏิบัติการกลางมากกว่า 400 ตารางเมตร วิศวกรควบคุมคุณภาพมืออาชีพ ช่างเทคนิคและพนักงาน QC ทั้งหมดมากกว่า 100 คน อุปกรณ์ทดสอบขั้นสูงมากกว่า 500 หน่วยนอกจากนี้ยังมีทีมควบคุมคุณภาพที่มีประสบการณ์สูง แต่เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพและประโยชน์อย่างสูงสุด

Takstar has established perfect quality management system according to ISO9001 quality management system 2008 version.  It has central laboratory covering more than 400 square meters, professional QC engineers and technicians and QC staff totally more than 100 people, advanced test equipments more than 500 units, and established well educated and rich experienced but highly demanding QC team to ensure quality, and utilizes scientific inspection ways to strictly test and check the product quality.

image

บริษัทมีกระบวนทดสอบดังต่อไปนี้: การทดสอบไฟฟ้า - อะคูสติก, การทดสอบการป้องกันสิ่งแวดล้อมภายนอก, การทดสอบความน่าเชื่อถือ, การทดสอบการรบกวนด้วยไฟฟ้า - แม่เหล็ก โดยมีห้องทดสอบ anechoic หลายแห่งที่มีความทันสมัยรวมถึงระบบทดสอบเดนมาร์ก B & K ขั้นสูงและระบบทดสอบ American APX เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม

The company has the following test ways: electro-acoustic test, environment protection test, reliability test, electro-magnetic interference test. It has multiple anechoic test chambers which are advanced compared with that of domestic and overseas companies,  and globally advanced Denmark B&K test system and American APX test system to ensure perfect  sound quality of the products. 

image

ผลิตภัณฑ์มีการตรวจสอบทีละขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามา ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถดำเนินการได้หลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีคุณภาพ 100%: การจัดซื้อวัตถุดิบการประมวลผลชิ้นส่วนกระบวนการผลิตการจัดเก็บและการจัดส่งผลิตภัณฑ์

The products are checked step by step since the raw material incoming. Each of the following steps can only be passed after strictly inspection by the QC staff to ensure 100% acceptable quality of each product: raw material purchasing, component processing, manufacturing processing, storage, and product delivery.

image

การทดสอบ Electro-acoustic
ศูนย์ทดสอบของบริษัท มีระบบทดสอบเดนมาร์ก B & K และระบบทดสอบ American APX ทั้งสองระบบพร้อมทั้งห้อง anechoic จะสร้างระบบทดสอบและวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้า - อะคูสติก

Electro-acoustic Test
The company laboratory center is equipped with Denmark B&K test system and American APX test system. The two systems with anechoic chamber together form an electro-acoustic product professional test & analysis system.

image

การทดสอบการจำลองสภาพแวดล้อม
บริษัทมีอุปกรณ์ทดสอบสภาพแวดล้อมหลายแบบเพื่อจำลองการทำงานของผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

Environment Simulation Test
The company has multiple environment test equipments to simulate product operation effect in various weather and different environment.

image

การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทดสอบฟลูออเรสเซน เพื่อทดสอบว่าวัสดุมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ ROHS หรือไม่

Environment Protection Test
The laboratory has X ray fluorescent test equipment to test the material of each model of every lot to ensure that the material meets ROHS requirement.

การทดสอบความเสถียรภาพ

ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ: เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน เครื่องทดสอบการกระแทก เครื่องทดสอบแรงดึงสายเคเบิ้ล เครื่องทดสอบการโค้ง ของเครื่องทดสอบอายุการใช้งานของสวิตซ์เปิดปิด เครื่องทดสอบอายุการใช้งานของปลั๊กและการทดสอบการขัดถู การทดสอบการใช้งานของหูฟังและสายเคเบิ้ล นอกจากนี้บริษัทยังมอบหมายให้พนักงานทำการทดสอบตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานของสมาคมต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานในระบบการจัดการคุณภาพในการวัด / ทดสอบ / วิเคราะห์ข้อกำหนดด้านไฟฟ้าอะคูสติก / เชิงกล / ทางกายภาพระหว่างการวิจัยและพัฒนาและการผลิต

Reliability Test

The laboratory is equipped with following advanced equipments to ensure the product reliability: vibration test machine, drop test machine, cable tensile test machine, cable bending test machine, switch life test machine, automatic plug in/out life test machine, abrasion-resistant test machine, headphone retractable fatigue test machine, headphone cable tensile strength test machine, headphone anti-expansion soak test machine, headphone headband tensile strength soak test machine, chromatic meter, furthermore, the company designates professional technicians to use national standard or the standards of various associations as the QC standard in our quality management system to measure/test/analyze the electro-acoustic/mechanical/physical specifications during R&D and production. 

image
Powered by MakeWebEasy.com